Inwestowanie w wino w 2020 roku było korzystne i mniej ryzykowne, niż akcje na rynkach kapitałowych

Styczeń jest miesiącem podsumowań ubiegłego - 2020 - roku. Jak wyglądało inwestowanie w wino? Lepiej, gorzej, porównywalnie do akcji?

Styczeń jest miesiącem podsumowań ubiegłego 2020 roku. Główna uwaga licznych komentarzy skupia się na pandemii koronawirusa, która wyrządziła ogromne straty zdrowotne na cały świecie. Reperkusje pandemii znalazły swój wyraz w wielu innych dziedzinach życia – między innymi – w gospodarce. Bank Światowy szacuje, że gospodarki wielu krajów znalazły się w fazie recesji. Wzrost dochodu narodowego USA zmniejszył się w 2020 roku o 3,6%, natomiast krajów Europy aż o 7,4%. Wyjątkiem jest gospodarka Chin, która w ubiegłym roku wzrosła o 2,3%. Jak wyglądało inwestowanie w wino?

Jak na tym tle rozwijał się rynek wina – inwestowanie w wino

W 2020 roku rynek wielkich win rozwijał się spokojnie, odnotowując niewielki wzrost w skali roku. Wszystkie wskaźniki Liv-ex wzrosły:

  • indeks cen 50 Wielkich Win z Bordeaux wzrósł w ciągu roku o 3,26%;
  • Champagne 50 wzrósł w stosunku rocznym o 6%;
  • Italy 100 wzrósł w stosunku rocznym o 6%.

Z kolei indeks Liv-ex 100 najlepszych win z całego świata wzrósł jeszcze bardziej – o 4,65%. Wprawdzie w marcu/kwietniu, kiedy w wielu krajach wprowadzono liczne ograniczenia z racji COVID 19 – ceny win spadły o około 1,3% – to w październiku 2020 indeks osiągnął najwyższy od dwóch lat poziom. Wartość obrotów zbliżyła się do najwyższej w ostatniej dekadzie. Natomiast największy indeks Liv-ex 1000 wzrósł o 1,31%.

W tym samym czasie główne indeksy rynków kapitałowych spadły do najniższych poziomów. Zmiany cen wielkich win cechowały także znacznie mniejsze – w porównaniu do cen akcji – amplitudy wahań. Poniższy wykres wskazuje na zmiany Liv-ex 100 w porównaniu ze zmianami najważniejszych wskaźników rynków akcji: DAX, S&P 500, FTSE 100 oraz Hang Seng.

Inwestowanie w wino - porównanie 2020.
LIV-EX

Jedynie wskaźnik akcji największych firm amerykańskich S&P 500 osiągnął od sierpnia wyższe od indeksu win Liv-ex 100 wartości dodatnie. Pozostałe wskaźniki giełdowe charakteryzował w roku 2020 negatywny wzrost oraz duża amplituda wahań. Podobnie WIG 20,indeks polskiej giełdy papierów wartościowych, spadł w ciągu roku aż o 7%, natomiast najniższy poziom odnotował w marcu (1248 punktów), a najwyższy w styczniu 2021( 2149 punktów). Duża amplituda wahań oznacza większą niepewność inwestycyjną.

Wina o największych obrotach handlowych w 2020 roku

Inwestowanie w wino - obroty 2020.

Objaśnienie

  • S&P 500 (Standard & Poor’s 500) – indeks 500 największych przedsiębiorstw, głównie amerykańskich, notowanych na giełdzie New York Stock Exchange i NASDAQ – m.in. Amazon, Apple, Boeing, Chevron, Coca Cola, Ford Motor, Google, New York Times, Walt Disney.
  • FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange) – indeks akcji 100 największych, angielskich firm, takich jak Britisch Petroleum, Royal Dutch/Shell, HSBC czy GlaxoSimthKline,  notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie ( London Stock Exchange). Indeks FTSE uznaje się za barometr brytyjskiej gospodarki.
  • DAX  ( Deutscher Aktienindex) jest niemieckim indeksem akcji najważniejszych 30 przedsiębiorstw, notowanych na giełdzie we Frankfurcie nad Menem, m.in Adidas, BMW, Bayer, Lufthansa, Siemens, Volkswagen.
  • Hang Seng Index  indeks akcji 33 największych pod względem kapitalizacji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Hong Kongu.
Picture of prof. Marek Rekowski

prof. Marek Rekowski

Zostaw swój komentarz!

Dodaj komentarz

wesprzyj moją pracę!

newsletter

partnerzy

autor

Winnica Profesora - autor, prof. Marek Rekowski.

prof. Marek Rekowski

Marek Rekowski, profesor ekonomii, wieloletni wykładowca mikroekonomii i koniunktury gospodarczej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, visiting professor na uniwersytetach francuskich w Saint Etienne, Dijon, Orleanie, ESCP Business School w Paryżu oraz hiszpańskich w Madrycie, Pamplonie i Sevilli. Amator i znawca wina, autor książek Światowe rynki wina oraz Przewodnik po świecie wina i wykładów z zakresu ekonomii wina. Popularyzator wiedzy o winie.

dla miłośników wina

Winnica Profesora - książka.

Sprawdź mój przewodnik!

Książka "Przewodnik po świecie wina" adresowana jest do początkujących i nieco bardziej zaawansowanych amatorów wina.

wino dla konesera

szukaj

ostatnie wpisy

kategorie

NEWSLETTER

Zapisz się i dostawaj informacje o nowych wpisach.

KIM JESTEM
Marek Rekowski, profesor ekonomii, wieloletni wykładowca mikroekonomii i koniunktury gospodarczej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, visiting professor na uniwersytetach francuskich w Saint Etienne, Dijon, Orleanie, ESCP Business School w Paryżu oraz hiszpańskich w Madrycie, Pamplonie i Sevilli.
WSPARCIE MOJEJ PRACY